poniedziałek, 28 lipca 2014

Project terrarium 2014 -THE END-

0

Oh crap! It's a disaster!! The last step spoiled everything, sniff sniff :( Everything was okay until everything was dark brown. After two layers of cellulose wadding and an additional waterproof layer it looked fairly okay:
Cholera by to wzięła! Katastrofa!!! Ostatni etap zepsuł wszystko, chlip chlip :( Wszystko było ok póki ścianka była ciemnobrązowa. Po dwóch warstwach ligniny i dodatkowej warstwy wodoodpornej wyglądało to w miarę dobrze:
But then I added the main colour which spoiled the whole thing:(
I wtedy dodałam główny kolor, który wszystko zepsuł :(

It looks like a frigging birch!! Damn it! I expected the paint to be darker and a little less opaque. I tried to somehow save my original idea, but it was too late. Any more improvements would only worsen the situation. I only dabbed the whole thing with a bit of lighter paint to give it a worn out look, and that was it:
To przecież wygląda jak cholerna brzoza!!! Kurde! Spodziewałam się, że farba będzie nieco ciemniejsza i bardziej rozwodniona. Chciałam to jeszcze jakoś odratować, ale było już za późno. Jakiekolwiek ulepszenia tylko pogorszyłyby sytuację. Musnęłam jeszcze ściankę odrobinką jaśniejszej farby, żeby nadać jej taki bardziej zużyty wygląd:
And this is what the terrariums look like ultimately:
Ostatecznie terraria wyglądają tak:


I wanted to achieve a natural look, but it looks awfully artificial now :/ I made the surface uneven so that I would only touch it with a semi-dry brush with a bit of paint. My main error here is making the base too dark. If I diluted the dye a bit more, it would probably look better. Well, you learn from your mistakes. I will have to look at these fancy terrariums for the oncoming years ;p But it's the future inhabitants that should like this terrarium, not necessarily me ;)
Chciałam osiągnąć naturalny wygląd, ale w końcu wyszło okropnie sztucznie :/ Stworzyłam nierówną fakturę powierzchni, żeby malować ją półsuchym pędzlem z odrobinką farby. Mój główny błąd polegał na tym, że zrobiłam zbyt ciemną bazę. Gdybym nieco bardziej rozwodniła wcześniej pigment, wyglądałoby to lepiej. Cóż, uczymy się na własnych błędach. Będę przez następne lata musiała patrzeć na te fikuśne terraria ;p Ale to ma się najbardziej podobać przyszłym lokatorom tych terrariów, niekoniecznie mi ;)

0 komentarze:

Prześlij komentarz